Skip to main content

Blake Moynes Hilariously Recreates Fiancée Katie Thurston's Sexy Swim Shoot